Archívum: SeCube esetek

IT DRP

DRP- ITSCM: Üzemeltetési vezetők figyelmébe ajánljuk a BCM modult, melyben a rendszer felelősök interaktív felületeken tervezhetik helyreállítási terveiket, felkészülési és tesztelési feladat támogatással. Az IT DR tervek létrehozása és aktualitás fenntartása élő IT üzemeltetési folyamattá válik a szoftver használatával, igény szerint Word dokumentum generálással.

Tovább olvasom

Audit & Compliance

Megfelelés: A Compliance modul kifejezett célja az audit jellegű tevékenységek támogatása. 40+ hazai és nemzetközi követelmény gyűjtemény és tetszőlegesen kialakítható audit csomagokkal (pl. szervezeti IBSZ) szembeni felméréséket futtathatunk akár párhuzamosan. A felmérések során kieső hiányosságok egy integrált finding kezelő funkcióban kerülnek, a helyesbítő intézkedések megvalósulása folyamatosan nyomon követhető, részletes compliance riportokkal kiegészítve.

Tovább olvasom

339/2019 és 370/2011

Belső kontrollrendszer: Köztulajdonban álló társaságok és költségvetési szervek számára a Compliance modul támogatja kontroll környezet kialakítási és ellenőrzési tevékenységek végrehajtását. A RISK modul pedig a vállalati kockázatelemzések végrehajtását (akár párhuzamosan több kockázatelemzés futtatásával) és integrált vállalati kockázatkezeléssel támogatja a kockázatarányos működés riportolását és fenntartását.

Tovább olvasom

IBTV

Információbiztonsági törvény: A Compliance modul kifejezett és egyik legnépszerűbb funkciója az OVI-SZVI besorolás, felmérés és cselekvés tervezés támogatása, amivel akár 1 - 10 - 100 EIR is könnyedén kezelhető egyszerre. A hatósági riportoláson túl természetesen az elvárt RISK és BCM tevékenységek is alap funkciók, közigazgatási sablon adatokkal.

Tovább olvasom

RISK – ERM

Enterprise Risk Management: A RISK modul támogatja a BSR információbiztonsági kockázatelemzést, valamint egyéb fizikai, humán, üzleti, kockázatelemzések akár párhuzamos futását, melyek eredményei integráltan kerülnek folyamatos kezelésre, megvalósítva a teljes, egységes vállalati kockázatmenedzsment (enterprise risk management) folyamatot.

Tovább olvasom

BIA

Üzleti hatáselemzés: Szervezeti felméréseket készíthetünk az üzleti folyamatok / adatok / rendszerek lehetséges sérülése mentén fellépő anyagi és immateriális kárhatásokról. A hatáselemzések alapján BSR osztályozhatjuk erőforrásainkat, illetve támogathatjuk a kockázat elemzési és üzletmenet-folytonosság tervezési feladatainkat.

Tovább olvasom

MNB megfelelés

8/11/12/2020: A SeCube kifejezett célja az MNB információ~ fizikai~ és humán~ biztonsággal kapcsolatos elvárt tevékenységek támogatása, mint BSR BIA, információbiztonsági kockázatelemzés és BC-DR tervezés és mindezek integrált kezelése.

Tovább olvasom

BCM (ISO22301)

Üzletmenet-folytonosság: A BCM modul célja az üzletmenet-folytonosság teljes életciklus támogatása a tervezés-felkészülés-tesztelés és vészhelyzeti alkalmazás során. A rugalmasan kialakítható BC tervek létrehozása és aktualitás fenntartása élő vállalati folyamattá válik a szoftver használatával.

Tovább olvasom

ISMS ISO27001

ISMS: A SeCube GRC alapvető célja egy szervezet Információbiztonsági Irányítási Rendszerének (ISMS) létrehozása és fenntartása, a vagyonelemleltár, a kontrolkörnyezet és annak auditjával, a RISK és BCM tevékenységek integrált támogatásával.

Tovább olvasom

GDPR

GDPR: Az adatvédelemre fokuszáló funkciók támogatjuk az adatkezelési tevékenységek, személyes adatkörök, incidensek nyilvántartását, adatvédelmi compliance vizsgálatok és kockázatelemzések (DPIA) végrehajtását.

Tovább olvasom
top