Támogatott tevékenységek

Az üzletmenet-folytonosság menedzsment modul (BCM) azt a célt hivatott megvalósítani, hogy a vállalat felkészülten álljon azokkal a kockázati eseményekkel szemben, melyek váratlan bekövetkezése esetén jelentős mértékű üzleti kár keletkezhet, ezért az azokra való tudatos tervezés és készülés elemi célja vállalat üzletmenetének.
A SeCube szoftver képes összefogni és egységes módon kezelni mind az üzleti mind pedig az IT technológia/szolgáltatás folytonosság és helyreállítás tervezést. A BCM modul az üzletmenet-folytonosság menedzsment teljes életciklusát kívánja egységes rendszerben támogatni (ISO 22301 szabvány figyelembevétele mellett):

 • Működés modellezés (Inventory)
 • Kockázatelemzés (Risk) és üzleti hatáselemzéssel (Governance).
 • Visszaállítási időcélok meghatározása és terveinkkel való összevetés (BCM)
 • IT DRP tervek részletes tervezése (BCM)
 • A nyugalmi időszak felkészülési feladatainak megtervezése és végrehajtásának ellenőrzése (BCM)
 • Tervek karbantartása és felülvizsgálata (BCM)
 • Tervek tesztelése (BCM)
 • Vészhelyzeti alkalmazás és szimulációk (BCM)

A SeCube moduláris felépítése lehetővé teszi az igények alapján történő részleges moduláris használatot is.

Katasztrófahelyzet utáni helyreállítás tervezése (IT DRP)

A Katasztrófahelyzet utáni helyreállítás tervezés (DRP) fő fókusz területe az üzleti / termelési folyamatok által használt szolgáltatások, IT rendszerek és fontosabb erőforrások helyreállításának és folytonosságának a tervezése, figyelembe véve az azok által kiszolgált folyamatok igényeit. A cél itt is az üzleti folyamatok működésének helyreállítása, de fókuszában minden esetben a szükséges erőforrások lehető leggyorsabb vészhelyzeti biztosítása, helyreállítása, szolgáltatás folytonossága áll.

A DRP tervezés fő célcsoportja jellemzően az üzleti / termelési területeket kiszolgáló erőforrásokért felelős területek. Informatikai üzemeltetési területek.

IT / technológiai működés modellezés

Az IT DR tervezés során szükséges, hogy a vállalat normál működési struktúrája ismert legyen és ezen információk rendelkezésre álljanak. Az Inventory funkcióban részletesen modellezhetjük informatikai rendszereink működését (szerverek, virtuális gépek, adatbázisok, környezetek, hálózatok, szolgáltatások stb.) és összekapcsolhatjuk őket a kiszolgált üzleti/termelési tevékenységekkel.

Visszaállítási időcélok

Manuálisan és/vagy Üzleti hatáselemzés eredményeiből (BIA funkció – Governance modul) kalkulálva és örököltetve értékelhetjük és meghatározhatjuk informatikai szolgáltatásaink és erőforrásaink visszaállítási időcél értékeit:

 • RTO – Recovery Time Objective
 • MTPD – Maximum Tolerable Period of Distruption
 • RPO – Recovery Point Objective

Az IT DR tervekben definiált eljárások helyreállítási képessége összevetésre és folyamatos figyelésre kerül a visszaállítási időcélokkal.

Tervezés és tervek folyamatos karbantartása

Céljainknak megfelelően hozhatunk létre IT DR és szolgáltatás folytonossági terveket, egy vagy több rendszerre, infrastruktúrára, szolgáltatásra, rendszerelemre. Ahogy a vállalat modellezési gyakorlata megkívánja.

Tervező funkció kiemelt képességei:

 • Grafikus tervező asztal: Vizuális működési/függőségi tervezőasztalon összeállíthatjuk IT tervünk hatókörét, szimuláció funkciókkal kiegészítve.
 • Vészhelyzetei cselekvések: Célunknak megfelelő bontásban és részletezettséggel írhatunk helyreállítási és folytonossági cselekvéseket, melyeket vészhelyzetben szükséges végrehajtani.
 • Vészhelyzeti szcenáriók: A szcenáriók definiált vészhelyzeti vagy kockázati események, vagy vészhelyzet helyreállítási módok, melyekhez meghatározni tudjuk a vészhelyzeti cselekvések végrehajtási módját, melyet interaktív Critical Path – PERT ábrázolási móddal is támogatunk.
 • Az egyes szcenáriók helyreállítási idő képességeit – ETR – Execution Time to Recovery – folyamatos figyeli a szoftver összevetve a helyreállítási időcélokkal.
 • Raktárkészletek: A BCM modulban raktári elemeket, tartalékokat (hideg/meleg) is nyilvántarthatunk és menedzselhetünk.
 • Terv rendszerek és újrahasznosíthatóság: A tervek között keresztbe hivatkozhatunk vészhelyzeti cselekvéseket, mellékleteket. Ezáltal akár típus-terveket vagy rendszerezett Keretterveket is könnyen készíthetünk, egy helyen karbantartva a több terv által használt elemeket.
 • Terveinkhez tetszőleges mellékletek definiálhatók. (listák, általános információk stb.)
 • Felkészülési cselekvések: A terv elemeihez felkészélési cselekvések is definiálhatók, mely cselekvéseket a nyugalmi időszakban szükséges végrehajtani. Ezen feladatokat teljeskörű feladatkezelő funkciókkal menedzselhetjük, email értesítőkkel.
 • Felülvizsgálati napló, tervek historikus verzió nyilvántartása: A terveket felülvizsgálati funkciók segítik. A felülvizsgálat terv verziókból egy historikus nyilvántartás keletkezik, a felülvizsgált terv állapotok időgép-szerűen visszanézhetők, teljes audit megfelelést biztosítva. 

Tervek, mint eredmények: A tervezés eredménytermékei a részletes IT DR cselekvési tervek. A tervek tartalmazzák a kidolgozott vészhelyzeti cselekvéseket, szcenáriókba rendezve, továbbá a tervek működőképességéhez szükséges felkészülési cselekvéseket. A tervek Word formátumba is exportálhatók.

Tervek folyamatos karbantartása: A tervek állapotát a szoftver validáció vizsgálatokkal folyamatosan figyeli és értesíti a tervfelelősöket. Célja, hogy a tervek vészhelyzet esetén működőképesek legyenek és aktualitásukat fent tartsuk:

 • Tervezési logikai hibák
 • Releváns adatváltozások az Inventoryban
 • Visszaállítási időcélok figyelése, összevetése a terv képességeivel
 • Felkészülési cselekvések aktuális státusza érinti terv működésképességét
 • Felülvizsgálati és tesztelési eredmények
Teszt menedzsment

A létrehozott tervekhez tesztek is készíthetők, tervezhető és menedzselhető a teszt tevékenység, generálható teszt jegyzőkönyvekkel. A tesztek struktúrája (mit tesztelünk) szabadon összeállítható a tesztelés alatt lévő tervek elemeiből. Valós végrehajtási idők mérhetők. A tesztekből docx formátumú tesztjegyzőkönyv generálható.

Felkészülés cselekvések menedzsmentje

A tervekhez vagy azok egyes elemeihez felkészülési cselekvések rendelhetők, melyeket nyugalmi időszakban kell végrehajtani, annak érdekében, hogy vészhelyzetben a tervek működőképesek legyenek. Ezek lehetnek egyszeri (pl. képesség növelés, dokumentálás, beszerzés), időszakos, vagy folyamatos feladatok. Tesztelési és oktatási feladatok is összeállíthatók. A feladatokhoz feladatmenedzsment funkciók tartoznak, felelősökkel, státuszokkal és email értesítőkkel

Vészhelyzeti alkalmazás

Szimuláció funkció segíti a vészhelyzeti események gyors modellezését és a vonatkozó IT DR és szolgáltatás-folytonossági tervek keresését, akár Word formátumba generálását.

A tervek egyes elemeiből akár könnyedén és gyorsan új ad-hoc vészhelyzeti szcenáriók is összeállíthatók, felhasználva korábban megírt terv elemeket. Ezáltal támogatva a megoldási lehetőségek hasznossága alapján történő döntéstámogatást, akár új helyreállítási szcenáriók gyors kidolgozását.

Ha nem elérhető a SeCube rendszer?

A SeCube projektek/tenantok amikben dolgozunk, egy darab dump fájlként exportálhatók és egyszerűen importálhatók bármely más backup SeCube keretrendszerbe, ahol minden adat elérhetővé válik. A backup rendszer lehet pl.:

 • Kürt SeCube cloud szolgáltatás, vagy
 • Szervezet szekrényében egy laptopon lévő offline SeCube
IT DRP eredmények
 • Rendszerek és szolgáltatások nyilvántartása és működési, függőségi modellje
 • Word dokumentumba is exportálható részletes IT DR és szolgáltatás-folytonossági tervek
 • Nyugalmi időszak felkészülési cselekvései
 • Teszt tervek és tesztelési jegyzőkönyvek
 • Visszaállítási időcélok kimutatások informatikai szolgáltatásokra

IT DRP

  top