A SeCube BCM modulja önállóan is működni képes üzletmenetfolytonosság-menedzsment szoftverkomponens.

Üzletmenet-folytonosság menedzsment

Az üzletmenet-folytonosság menedzsment modul (BCM) azt a célt hivatott megvalósítani, hogy a vállalat felkészülten álljon azokkal a kockázati eseményekkel szemben, melyek váratlan bekövetkezése esetén jelentős mértékű üzleti kár keletkezhet, ezért az azokra való tudatos tervezés és készülés elemi célja vállalat üzletmenetének.

A SeCube szoftver képes összefogni és egységes módon kezelni mind az üzleti, mind pedig az IT technológia/szolgáltatás folytonosság és helyreállítás tervezést, közös visszaállítási időcélok mentén.

Üzletmenet-folytonossági tervezés (BCP)

Az üzletmenet-folytonosság tervezés – Business Continuity Planning – fő fókusz területe az Üzleti vagy Termelési folyamatok folytonosságának tervezése, figyelembe véve azok erőforrás függőségeit. Az üzletmenet-folytonosság tervezés során az üzleti / termelési folyamatokat támogató erőforrások kiesésére (legyen az technológia, adat, humán vagy létesítmény jellegű) készíthetünk helyettesítő és megkerülő megoldásokat, valamint definiálhatjuk alternatív üzleti vagy termelési folyamatainkat. Alternatív folyamatok esetén definiálhatjuk a ráálláshoz szükséges cselekvéseket és a vészhelyzet elmúltával a normál üzemre való visszaállás feladatait.

A BCP tevékenység során olyan tervek megfogalmazása a cél, melyek megfelelő felkészülés mellett, egy meghatározott vészhelyzeti állapot esetén a rendelkezésre álló erőforrások és kompetenciák felhasználásával végrehajthatók és ezáltal képesek biztosítani, hogy az üzleti / termelési folyamatok működése a vészhelyzeti állapotokban is a megfelelő szinten tarthatók legyenek. 

A BCP tervezés fő célcsoportja jellemzően az üzleti és termelési folyamatokat végrehajtó területe és folyamat felelősök.

Katasztrófahelyzet utáni helyreállítás tervezése (IT DRP)

A Katasztrófahelyzet utáni helyreállítás tervezés (DRP) fő fókusz területe az üzleti / termelési folyamatok által használt szolgáltatások, IT rendszerek és fontosabb erőforrások helyreállításának és folytonosságának a tervezése, figyelembe véve az azok által kiszolgált folyamatok igényeit. A cél itt is az üzleti folyamatok működésének helyreállítása, de fókuszában minden esetben a szükséges erőforrások lehető leggyorsabb vészhelyzeti biztosítása, helyreállítása, szolgáltatás folytonossága áll.

A DRP tervezés fő célcsoportja jellemzően az üzleti / termelési területeket kiszolgáló erőforrásokért felelős területek. Informatikai üzemeltetési területek.

BCM tevékenység teljes életciklus támogatás

A BCM modul az üzletmenet-folytonosság menedzsment teljes életciklusát kívánja egységes rendszerben támogatni (ISO 22301 szabvány figyelembevétele mellett):

 1. Kockázatelemzés (RISK modul) és üzleti hatáselemzéssel (Governance modul).
 2. Visszaállítási időcélok meghatározásával és terveinkkel való összevetésével.
 3. BCP és DRP tervek alapos tervezésével vészhelyzetek esetére.
 4. A nyugalmi időszak felkészülési feladatainak megtervezésével és végrehajtásuk ellenőrzésével.
 5. A tervek karbantartásának támogatásával, változáskezelési funkciókkal és validáció vizsgálatokkal.
 6. A tervek tesztelésével.
 7. A tervek végrehajtásának támogatásával vészhelyzet esetén, szimuláció funkciókkal.
Folyamat és IT/technológiai működés modellezés

A BCM tervezés során szükséges, hogy a vállalat felépítése és normál működési struktúrája (üzleti és vagy termelési rendszere) ismert legyen és ezen információk rendelkezésre álljanak. Az Inventory -ban az erőforrásokat és az üzleti/termelési folyamatokat definiálhatjuk, valamint ezek függőségi kapcsolatrendszerét, vizuális függőségi gráfokon megjelenítve. Az Inventory funkcióban részletesen modellezhetjük működésünket, folyamatainkat és/vagy IT rendszerek működését. Lásd részletesebben az Inventory funkció alatt.

Visszaállítási időcélok

Manuálisan és/vagy Üzleti hatáselemzés eredményeiből (BIA funkció – Governance modul) kalkulálva és örököltetve értékelhetjük és meghatározhatjuk erőforrásaink visszaállítási időcél értékeit:

 • RTO – Recovery Time Objective
 • MTPD – Maximum Tolerable Period of Distruption
 • RPO – Recovery Point Objective

A tervekben definiált eljárások helyreállítási képessége összevetésre és folyamatos figyelésre kerül a visszaállítási időcélokkal.

Tervezés és tervek folyamatos karbantartása

Céljainknak megfelelően hozhatunk létre BCM terveket. BCP terveket egy vagy egyszerre több üzleti területre folyamatra, DRP terveket egy vagy több rendszerre, infrastruktúrára, szolgáltatásra, rendszerelemre. Ahogy a vállalat modellezési gyakorlata megkívánja.

 • Az üzleti folyamatok folytonossági, helyettesíthetőségi tervezésének támogatása, a helyreállítási lépések ütemezése, alternatív folyamatok tervezése.
 • Az informatikai erőforrások és szolgáltatások vészhelyzeti, helyreállítási tervezése, helyreállítási cselekvések meghatározása.

Tervező funkció kiemelt képességei:

 • Grafikus tervező asztal: Vizuális működési/függőségi tervezőasztalon összeállíthatjuk BCP vagy DRP tervünk hatókörét, szimuláció funkciókkal kiegészítve.
 • Vészhelyzetei cselekvések: Célunknak megfelelő bontásban és részletezettséggel írhatunk helyreállítási, folytonossági, alternatív végrehajtási, ráállási stb. cselekvéseket, melyeket a vészhelyzetben szükséges végrehajtani.
 • Vészhelyzeti szcenáriók: A szcenáriók definiált vészhelyzeti vagy kockázati események, vagy vészhelyzet helyreállítási módok, melyekhez meghatározni tudjuk a vészhelyzeti cselekvések végrehajtási módját, melyet interaktív Critical Path – PERT ábrázolási móddal is támogatunk.
 • Az egyes szcenáriók helyreállítási idő képességeit – ETR – Execution Time to Recovery – folyamatos figyeli a szoftver összevetve az üzleti helyreállítási célokkal.
 • Raktárkészletek: A BCM modulban raktári elemeket, tartalékokat (hideg/meleg) is nyilvántarthatunk és menedzselhetünk.
 • Terv rendszerek és újrahasznosíthatóság: A tervek között keresztbe hivatkozhatunk vészhelyzeti cselekvéseket, mellékleteket. Ezáltal akár típus-terveket vagy rendszerezett Keretterveket is könnyen készíthetünk, egy helyen karbantartva a több terv által használtelemeket.
 • Terveinkhez tetszőleges mellékletek definiálhatók. (listák, általános információk stb.)
 • Felkészülési cselekvések: A terv elemeihez felkészélési cselekvések is definiálhatók, mely cselekvéseket a nyugalmi időszakban szükséges végrehajtani. Ezen feladatokat teljeskörű feladatkezelő funkciókkal menedzselhetjük, email értesítőkkel.
 • Felülvizsgálati napló, tervek historikus verzió nyilvántartása: A terveket felülvizsgálati funkciók segítik. A felülvizsgálat terv verziókból egy historikus nyilvántartás keletkezik, a felülvizsgált terv állapotok időgép-szerűen visszanézhetők, teljes audit megfelelést biztosítva. 

Tervek, mint eredmények: A BCM tervezés eredménytermékei a részletes BCP vagy DRP cselekvési tervek. A tervek tartalmazzák a kidolgozott vészhelyzeti cselekvéseket, szcenáriókba rendezve, továbbá a tervek működőképességéhez szükséges felkészülési cselekvéseket. A tervek tartalomjegyzékkel felépített Word formátumba is exportálhatók.

Tervek folyamatos karbantartása: A tervek állapotát a szoftver validáció vizsgálatokkal folyamatosan figyeli és értesíti a terv-felelősöket. Célja, hogy a tervek vészhelyzet esetén működőképesek legyenek és aktualitásukat fent tartsuk:

 • Tervezési logikai hibák
 • Releváns adatváltozások az Inventoryban
 • Visszaállítási időcélok figyelése, összevetése a terv képességeivel
 • Felkészülési cselekvések aktuális státusza érinti terv működésképességét
 • Felülvizsgálati és tesztelési eredmények
Teszt menedzsment

A létrehozott tervekhez tesztek is készíthetők, tervezhető és menedzselhető a teszt tevékenység, generálható teszt jegyzőkönyvekkel. A tesztek struktúrája (mit tesztelünk) szabadon összeállítható a tesztelés alatt lévő tervek elemeiből. Valós végrehajtási idők mérhetők. A tesztekből Word formátumú tesztjegyzőkönyv generálható.

Felkészülés cselekvések menedzsmentje

A tervekhez vagy azok egyes elemeihez felkészülési cselekvések rendelhetők, melyeket nyugalmi időszakban kell végrehajtani, annak érdekében, hogy vészhelyzetben a tervek működőképesek legyenek. Ezek lehetnek egyszeri (pl. képesség növelés, dokumentálás, beszerzés), időszakos, vagy folyamatos feladatok. Tesztelési, oktatási feladatok is akár, éves tervek is összeállíthatók. A feladatokhoz feladatmenedzsment funkciók tartoznak, felelősökkel, státuszokkal és email értesítőkkel

Vészhelyzeti alkalmazás

Szimuláció funkció segíti a vészhelyzeti események gyors modellezését és a vonatkozó BCM tervek keresését, akár Word formátumba generálását.

A BCM tervek egyes elemeiből akár könnyedén és gyorsan új ad-hoc vészhelyzeti szcenáriók is összeállíthatók, felhasználva korábban megírt terv elemeket. Ezáltal támogatva a megoldási lehetőségek hasznossága alapján történő döntéstámogatást, akár új helyreállítási szcenáriók gyors kidolgozását.

Ha nem elérhető a SeCube rendszer?

A SeCube projektek/tenantok amikben dolgozunk, egy darab dump fájlként exportálhatók és egyszerűen importálhatók bármely más backup SeCube keretrendszerbe, ahol minden adat elérhetővé válik. A backup rendszer lehet pl.:

 • Kürt SeCube cloud szolgáltatás, vagy
 • Szervezet szekrényében egy laptopon lévő offline SeCube
BCM eredmények
 • Word dokumentumba is exportálható részletes BCP és DRP tervek
 • Nyugalmi időszak felkészülési cselekvései
 • Teszt tervek és tesztelési jegyzőkönyvek
 • Visszaállítási időcélok kimutatások

BCM

  top