SeCube GRC alapfunkció SeCube választható Modulok
USE CASE Inventory
(CMDB)
Governance
GOV
BIA
RISK
(ERM)
Compliance
(Audit)
BCM
(BCP&DRP)
ISMS
ISO27001
Folyamat és erőforrás nyilvántartás;
Vállalati működési modell;
Vizuális szimulációk;
Védelmi intézkedések;
Vagyonelemleltár Feladatkezelő és email emlékeztetők;
Dokumentum tár;
Biztonsági kivételek nyilvántartása;
Incidens nyilvántartás;
Több Inventory kezelése;
Üzleti hatáselemzés;
BSR osztályozás;
Információbiztonsági kockázatelemzés és kockázatkezelés;
ISO27005 támogatás;
Alkalmazhatósági nyilatkozat;
IBSZ és vállalati szabályozás;
Belső audit és Jelentések;
Működésfolytonosság - Üzletmenet (ügymenet) folytonosság tervezése;
IT helyreállítás tervezés;
Időcélok (RTO, RPO, MTPD);
Felkészülési cselekvések menedzsmentje;
Tesztelés;
IBTV Elektronikus információs rendszer nyilvántartás Információbiztonsági kockázatelemzés és kockázatkezelés BSR osztálybasorolás
OVI és SZVI felmérés
Cselekvési tervezés
LRTV Létfontosságú rendszerelem nyilvántartás KIV kockázatelemzés és kockázatkezelés BSR osztálybasorolás
OVI és SZVI felmérés
Cselekvési tervezés
MNB megfelelés Folyamatok, rendszerek, adatvagyon működési modellezése Információbiztonsági, humán, fizikai kockázatelemzés és kockázatkezelés; Belső audit támogatás, valamint MNB megfelelés (pl.:8/11/12/2020)
BCM (ISO22301) Folyamatok és támogató erőforrások működési modellezése
IT DRP Erőforrások és IT rendszerek működési modellezése
BIA Folyamatok és támogató erőforrások működési modellezése
ERM - Vállalati kockázat menedzsment Területek, folyamatok, erőforrások Üzleti/működési kockázatelemzés és kezelés
339/2019 és 370/2011 belső kontrollrendszer Szervezeti felépítés, folyamatok; védelmi intézkedések; Integrált kockázatkezelési rendszer Kontroll környezet;
Belső audit;
Eltérés kezelés;
QM ISO9001 Vállalati folyamatok Szervezeti kockázatelemzés Belső audit és cselekvés tervezés
GDPR Adatkezelési tevékenység és személyes adatkör nyilvántartás Adatvédelmi hatáselemzés (DPIA) GDPR megfelelés vizsgálat
Belső audit & compliance Szervezeti erőforrások Belső audit és cselekvés tervezés

top